Собствените ферми на Ecor NaturaSi SpA са от затворен тип. Производството от сеитбата до прибирането на реколтата е напълно прозрачно. За нас е важно продуктите ни да бъдат отгледани с отношение и желание от фермерите. Вярваме, че справедливата търговия е в основата на всеки бизнес и държим на това фермерите да получават справедливо заплащане срещу труда си.